วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ฉัตร

ฉัตร คือ ร่มซ้อนชั้น ใช้เป็นเครื่องประกาศเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ชั้นสูงและผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้โดยเฉพาะ

ฉัตรมี 2 ประเภท แต่ละประเภทแบ่งเป็นดังนี้

1. เศวตรฉัตร ประกอบไปด้วย

นพปฎลมหาเศวตรฉัตร เป็นฉัตร 9 ชั้น สำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น ใช้ประดิษฐานเหนือพระแท่นที่ประทับ หากจะใช้ในพิธีอื่น หรือ เชิญออกในการทัพการศึกก็ให้ลดจำนวนชั้นลง เหลือเพียง 7 ชั้น

สัปตปฎลเศวตรฉัตร เป็นฉัตร 7 ชั้น สำหรับเฉพาะพระมหาอุปราชใช้ประดิษฐานเหนือพระแท่นที่ประทับ หากจะใช้ในพิธีอื่นหรือเชิญออกในการทัพการศึก ก็ให้ลดจำนวนชั้นลงเหลือเพียง 5 ชั้น

เบญจปฎลเศวตรฉัตร เป็นฉัตร 5 ชั้น เฉพาะสำหรับกรมพระราชวังหลัง และพระบัณฑูรน้อย ใช้ประดิษฐานเหนือพระแท่นที่ประทับ หากใช้ในสถานที่พิธีอื่น หรือเชิญออกในการทัพการศึก ก็ให้ลดจำนวนชั้นลงเหลือเพียง 3 ชั้น

ฉัตร 3 ชั้น เป็นฉัตรเฉพาะสำหรับ สมเด็จพระสังฆราช ไม่เคยปรากฏว่ามีการนำออกใช้นอกสถานที่ประทับ

การใช้ฉัตรที่เป็นเศวตรฉัตรนี้ ตามราชประเพณีแล้วจะไม่มีผู้ใดร่วมใช้ด้วยแม้แต่พระราชินี หรือพระชายา ของผู้ที่ทรงสิทธิ์ในเศวตรฉัตรนั้นๆ

2. ฉัตรเบญจา

เป็นฉัตร 5 สี ซึ่งหมายรวมไปถึงฉัตรสีที่เขียนลายที่เรียกว่า ฉัตรกำมะลอด้วย ฉัตรเบญจานี้ ใช้สำหรับเชิญตั้งหรือเชิญเข้าร่วมขบวนแห่ในพระราชพิธี
หน้าแรกการศึกษา/วิชาการ หน้าแรกความรู้รอบตัว หน้าแรกประวัติบุคคลสำคัญ